Wystąpienie do Premiera 
Pomimo upływu 12 tygodni od przekazania apelu Zrzeszenia CERBUD w sprawie bezpieczeństwa branży małych producentów ceramiki budowlanej, organizacja, jako autor tego wystąpienia nie otrzymała od adresatów żadnych wiążących odpowiedzi.
Również, mimo podjętych działań przez część adresatów naszego Apelu brak jest dotychczas jakichkolwiek realnych efektów tych starań. A sytuacja na rynku zaopatrzenia w węgiel nie tylko zakładów ceramicznych, ale także znacznej grupy krajowych odbiorców uległa w tym czasie drastycznemu pogorszeniu.
Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz rysujące się perspektywy dalszego pogłębiania zapaści związanej z dostępnością węgla podjęliśmy kolejną interwencję oczekując od głównego adresata – Prezesa Rady Ministrów – czytelnych odpowiedzi oraz informacji o stopniu panowania przez Rząd nad tym problemem oraz istniejących możliwościach wsparcia podmiotów cierpiących z tego powodu. Ponadto w wystąpieniu tym powtórnie zaapelowaliśmy o pilne wdrożenie podstawowych rozwiązań, które choć w części pozwoliłyby być może poradzić sobie najmniejszym podmiotom gospodarczym z tym dramatycznym problemem.
Nasze wystąpienie zostało skierowane do Pana Premiera, oceniamy bowiem, iż w istotnym stopniu obecna sytuacja na rynku węgla jest wynikiem nie do końca przemyślanych kroków podjętych jednostronnie przez Rząd, który zbyt optymistycznie ocenił realia lub nie wziął pod uwagę – w przeciwieństwie do innych europejskich partnerów – skutków i konsekwencji sztywnego i natychmiastowego embarga na import węgla z kierunku wschodniego.
Poniżej prezentujemy pełną treść naszego wystąpienia, które zostało przekazane w dniu 1 czerwca do następujących adresatów:
- Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów,
- Pan Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych,
- Pani Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska,
- Pan Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązała Ministerstwo Klimatu i Środowiska do udzielenia odpowiedzi na nasze wystąpienie, zatem czekamy.
 
 Strona używa cookies i podobnych technologii. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies, zmień ustawienia przeglądarki.