Glina mielona

Glina mielona produkowana jest poprzez suszenie i mielenie naturalnej, ekologicznie czystej, czerwonej gliny, wydobywanej odkrywkowo ze złoża w Szkucinie, bez jakichkolwiek dodatków.

Glina mielona zwykła znajduje zastosowanie w zduństwie, ogrodnictwie, leśnictwie, wędkarstwie, przemyśle hutniczym i koksowniczym, budownictwie sportowym, naturalnym i inżynieryjnym.

Glina mielona ceramiczna to surowiec specjalnie wyselekcjonowany, pozbawiony zanieczyszczeń w postaci gruboziarnistego marglu, mający zastosowanie w przemyśle ceramicznym, ceramice artystycznej i budownictwie naturalnym.

Skład chemiczny:

- SiO2   55,00 - 62,14 % 
- Al2O3   15,70 - 17,70 %
- TiO2   0,70 - 0,90 %
- Fe2O3   6,09 - 7,90 %
- MnO   0,04 - 0,17 %
- MgO   2,20 - 3,20 %
- CaO   0,33 - 1,81 %
- Na2O   0,06 - 0,26 %
- K2O   2,90 - 3,50 %
- P2O5   0,05 - 0,18 %
- strata praż.     7,04 - 13,40 % 

Granulacja:  0 - 1 mm

Skład mineralny:

- kwarc 17-25 %
- kaolinit 3 - 10 %
- illit 3 - 10 %
- hematyt 3 - 5 %
- plagioklaz < 3 %
- skaleń potasowy < 3 %
- goethyt < 2 %
- anataz < 5 %
- minerały mieszanopakietowe
(wermikulit/chloryt, smektyt/illit)  
32-53 %
- faza amorficzna 15 %

 


Sposób pakowania: 

  • worki papierowe 25 kg
    (ilość na palecie: 1200 kg)
  • big-bagi 1200 kg

 

Krzywe wypalania:

Image

Zobacz galerię produktu:

Kontakt

CERADBUD Sp.j.
ul. Mickiewicza 22
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie
tel.  +48 41 373 53 51
tel. kom. +48 601 470 180
e-mail: biuro@ceradbud.pl

Dystrybucja

Distribution

Lithuania, Latvia, Estonia


Ukraine