List otwarty


Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD wystosowało list otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Aktywów Państwowych, Wicepremiera Jacka Sasina, Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy, a także Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy. Jest to kolejna już interwencja w imieniu środowiska producentów ceramicznych materiałów budowlanych wynikająca z dramatycznego rozwoju sytuacji w obszarze zaopatrzenia w surowce energetyczne oraz pogarszającej się sytuacji w branży budowlanej.
 
Konieczność przedstawienia najważniejszych trudności oraz wskazania konkretnych, najistotniejszych postulatów wymagających natychmiastowego działania wynika zarówno z dynamicznie zamieniającej się na niekorzyść sytuacji w branży, ale także z nie korespondujących z nią wypowiedzi wybranych przedstawicieli władzy, które sugerują duże rozbieżności w ocenie rzeczywistości pomiędzy tą doświadczaną przez przedsiębiorców, a tą przedstawianą przez urzędników.
 
List otwarty jest dość obszerny, ale jest to niezbędne z uwagi na zawarcie w nim szerokiej argumentacji i faktografii. Mimo wszystko najważniejszym elementem jest dla nas merytoryka tego wystąpienia.
 
Listy został skierowany do szerszego grona adresatów oraz odbiorców. Mamy nadzieję, iż tym razem przyczyni się to do większej skuteczności tego wystąpienia. Liczymy także, że uda się zainteresować opisaną w nim problematyką także media, bowiem chcielibyśmy, żeby również i one spojrzały na narastające trudności w branży budowlanej nie tylko od strony konsumenta, ale także od strony przedsiębiorcy, w szczególności zaś małego przedsiębiorcy.
 
Poniżej pełna treść listu otwartego do pobrania:
 
 

Kontakt

CERADBUD Sp.j.
ul. Mickiewicza 22
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie
tel.  +48 41 373 53 51
tel. kom. +48 601 470 180
e-mail: biuro@ceradbud.pl

Dystrybucja

Distribution

Lithuania, Latvia, Estonia


Ukraine