Dotacje

Image
Firma CERADBUD Spółka jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wzrost konkurencyjności firmy CERADBUD poprzez produkcję innowacyjnych tynków glinianych."

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnych, naturalnych i ekologicznych materiałów wykończeniowych w postaci tynków glinianych.

Zakres planowanej inwestycji przewiduje: budowę hali produkcyjno-magazynowej, zakup linii technologicznej do mieszania i pakowania suchych zapraw, nabycie wózka widłowego oraz paletyzatora. Całe przedsięwzięcie jest zgodne z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności spółki CERADBUD na rynku ogólnoeuropejskim, ponieważ stopień innowacyjności projektu wykracza poza teren Polski, a innowacyjny produkt będzie wdrażany w skali Europy. W wyniku realizacji projektu utworzone zostaną nowe miejsca pracy, wprowadzone będą nowe rozwiązania organizacyjne i marketingowe. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a w wyniku jego realizacji nastąpi dodatkowo uzyskanie efektu zdrowotnego, dzięki temu, że tynki gliniane, zastosowane do wykończenia wnętrz budynków, pozytywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Wartość projektu: 1 292 244,58 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 682 893,48 PLN
Image


02.06.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania na „Zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu mapy drogowej”.21.05.2021
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab, Pilotaż Przemysł 4.0, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na:

„Zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu mapy drogowej”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz oferty.

Załącznik nr 2: Wykaz usług doradczych.

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 4: Minimalny zakres mapy drogowej.

Kontakt

CERADBUD Sp.j.
ul. Mickiewicza 22
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie
tel.  +48 41 373 53 51
tel. kom. +48 601 470 180
e-mail: biuro@ceradbud.pl

Dystrybucja

Distribution

Lithuania, Latvia, Estonia


Ukraine

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline