XXIII Walny Zjazd Zrzeszenia CERBUD

25 czerwca 2023 r. ponownie, już po raz piąty, gościliśmy w naszej siedzibie uczestników XXIII Walnego Zjazdu Członków Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD.

Tegoroczny Walny Zjazd odbył się w formule sprawozdawczej. Wzięli w nim udział przedstawiciele jedenastu zakładów członkowskich, zaś w sumie spotkanie zgromadziło 23 osoby.

Uczestnicy w ramach Zjazdu zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2022 r., sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji za miniony rok oraz jak za każdym razem w przeszło dwudziestoletniej historii organizacji udzielili wotum zaufania Zarządowi za wykonanie budżetu za rok poprzedni.

Warto wskazać, iż treść merytoryczna sprawozdania finansowanego oraz sposób realizacji budżetu organizacji w 2022 r. zostały uprzednio pozytywnie ocenione przez Komisję Rewizyjną.

Tradycyjnie Zjazd podzielony był na dwie części: sprawozdawczą oraz część dydaktyczno-szkoleniową. W części dydaktycznej zaprezentowane zostały cztery interesujące zagadnienia:

  1. Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej w firmie,
  2. Podsumowanie próby przemysłowej z łupkiem przywęglowym zrealizowanej we współpracy z L.W. Bogdanka S.A.,
  3. Wybrane zagadnienia z technologii produkcji ceramiki,
  4. Budowa magazynów ciepła w zakładach ceramicznych – krótka prezentacja projektu.

Każde z tych zagadnień wzbudziło zainteresowanie poparte dyskusją. Obrady Zjazdu trwały 4 godziny. Tradycyjnie uczestnicy Zjazdu skorzystali z bufetu śniadaniowego, serwisu kawowego oraz obiadu.

W przeddzień Walnego Zjazdu podobnie jak rok wcześniej część uczestników spotkała się w ramach integracji towarzyskiej na letnim grillu. Było to bardzo miłe spotkanie dające możliwość wymiany myśli i poglądów oraz oderwania się od mało optymistycznej (póki co) i nerwowej rzeczywistości.

Tegoroczny Walny Zjazd jak wszystkie poprzednie był okazją do spotkania przedsiębiorców z różnych regionów oraz bezpośredniej wymiany informacji, poglądów i doświadczeń. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom.


 

Kontakt

CERADBUD Sp.j.
ul. Mickiewicza 22
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie
tel.  +48 41 373 53 51
tel. kom. +48 601 470 180
e-mail: biuro@ceradbud.pl

Dystrybucja

Distribution

Lithuania, Latvia, Estonia


Ukraine